Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
13:11
9948 d26d 390
Reposted fromheroes heroes viaankaottak94 ankaottak94
18:41
Lepiej umrzeć niezrozumianą niż tłumaczyć się przez całe życie.
— Éric-Emmanuel Schmitt - "Zazdrośnice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
18:40
Słyszałaś pewnie, czym się różni niebo od piekła. Podobno w piekle gotują doskonałą zupę, ale łyżki są tak długie, że nikomu nie udaje się dosięgnąć do ust. W niebie gotują tak samo dobrze i mają tak samo długie łyżki, tyle że ludzie w niebie wpadli na to, by się nawzajem karmić. Tylko tyle. Szczęście jest naprawdę bardzo proste. 
— Bóg nie jest automatem do kawy
Reposted fromthesmajl thesmajl viagingerowaa gingerowaa
17:01
3893 c696 390

different-landscapes:

El Nido in Palawan, Philippines

Reposted fromSkydelan Skydelan viaMerrry98 Merrry98
13:22
3557 0f01 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianables nables
08:36
1591 5f09 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMerrry98 Merrry98
19:04
3785 b64c 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacoeurina coeurina
19:04
3804 14c4 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamyfavourite myfavourite
19:01
6027 1234 390
                                 Bonn, Germany
Reposted fromipo ipo viaMerrry98 Merrry98
19:01
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viacudoku cudoku
15:51
07:40
Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frombarock barock viaankaottak94 ankaottak94
07:40
21:24
2494 2550 390
17:24
08:43
8147 e48b 390
Reposted frompesy pesy viaune-raconteuse une-raconteuse
21:49
7147 3690 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahereyes hereyes
17:07
8036 194b 390
Reposted frommyrla myrla viaMerrry98 Merrry98
16:58
10:24
3488 2e8c 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl