Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:57
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
19:53
1081 8f4a 390

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi vialeksandra leksandra
18:17
1561 7456 390
Reposted fromnoticeable noticeable viaheroes heroes
08:53
2128 a4e8 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viainerte inerte
21:08
6403 4ddb 390
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
21:28
2921 9c0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainspirations inspirations
20:01
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaeequine eequine
21:08
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viaendlessmemories endlessmemories
21:07
5528 fe40 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagingerowaa gingerowaa
13:50
2448 f6e7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMerrry98 Merrry98
19:51
Suits
Reposted fromjamess jamess viaahora ahora
22:25
January 1st 2018 is a Monday. A fresh week, a fresh month and a fresh year. If you want to start over I don’t think you can possibly find a better time.
14:48
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaviajero viajero
12:27
7064 329f 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacudoku cudoku
11:59
Walcz, albo olej to wszystko. Sukces zależy od podejścia
— Loca
11:57
3255 ee3f 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viatiredeveryday tiredeveryday
22:48
3333 b959 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaeequine eequine
09:05
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaheroes heroes
20:50
21:13
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl