Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
16:13
9542 7bcd 390
Reposted fromonlyman onlyman viaheroes heroes
16:12
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
16:12
Reposted fromshakeme shakeme
08:01
2537 1a2a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapengin pengin
11:56
8712 a540 390
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
18:04
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viafoodforsoul foodforsoul
18:03
15:40
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
15:39
3816 44b8 390
Reposted fromcorvax corvax viaheroes heroes
13:24
0788 b147 390
Reposted fromcontigo contigo viablaguepauvre blaguepauvre
09:13
8279 fb76 390
Reposted frommy-little-world my-little-world viaikari ikari
17:27
4702 a5b9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasgrialux3 sgrialux3
13:03
2413 eb20 390
Reposted fromblutelf blutelf viaabeille abeille
09:58
Miałaś kiedyś sen tak realny, że gdy się obudziłaś, miałaś ochotę leżeć z zamkniętymi oczami, żeby nie przeminął?
— Plotkara
Reposted fromMooonroe Mooonroe viajustmine justmine
08:36
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendlessmemories endlessmemories
08:20
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
08:19
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaendlessmemories endlessmemories
15:47
15:47
4568 8a45 390
19:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl