Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:10
6641 0ad9 390
Reposted fromnosmile nosmile viaheroes heroes
20:09
20:08
4843 72d2 390

gagarin-smiles-anyway:

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Russia (dianatuktamysheva)

Reposted fromgraysen graysen viaMerrry98 Merrry98
20:08
Reposted fromheima heima viarejka rejka
08:28

Jędrzejka na dziś

Dostałam perfumy z Kanady. Takie jak chciałam. Ale postanowiłam, że nie otworzę ich, dopóki nie skończę licencjatu. Taki elektryczny pastuch dla motywacji.
Reposted fromheroes heroes
19:49
7795 7a85 390
Reposted fromdusix dusix viaankaottak94 ankaottak94
20:41
6136 34ad 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamaddreamer maddreamer
14:15
6260 ab7f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaankaottak94 ankaottak94
14:13
I nie patrz do tyłu  I spadaj do przodu I nie rycz I nie wiń I nie klnij na Boga I uwierz Od nowa 
— Katarzyna Sochacka
Reposted fromparafina parafina viaMerrry98 Merrry98
14:09
0307 2efe 390

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

14:08
5129 4a91 390
14:14
Reposted fromcarfreitag carfreitag viagreymouse greymouse
13:43
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaMerrry98 Merrry98
13:42
4755 f5fb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianables nables
07:17
4055 8c6a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMerrry98 Merrry98
07:14
4498 0a37 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMerrry98 Merrry98
07:12
8545 495c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMerrry98 Merrry98
07:11
9019 9e63 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheroes heroes
07:11
8169 ef4a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheroes heroes
07:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl