Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:08
6393 1bdd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyname myname
17:50

dream

Reposted fromweightless weightless viamyname myname
17:48

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viamyname myname
13:33
5211 07ee 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
19:04


 JoeyfulNew York State of mind
18:19
2224 dbbd 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacudoku cudoku
18:19
8977 c6b7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
18:18
Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaMerrry98 Merrry98
18:18
7207 03b1 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaMerrry98 Merrry98
18:52
4761 6560 390
Reposted fromdivi divi viafoodforsoul foodforsoul
07:06
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viainerte inerte
17:27

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
16:07
Miej cierpliwość do wszystkiego, ale przede wszystkim miej cierpliwość do siebie. Nie trać odwagi przy rozważaniu własnych niedoskonałości, ale natychmiast zacznij im zaradzać - i codziennie zaczynaj tę działalność od nowa.
— św. Franciszek Salezy
13:08
5240 d5c0 390
Reposted frommadamebadass madamebadass viaMerrry98 Merrry98
13:07
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
12:59
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
12:59
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
20:39
6664 6689 390
Reposted fromnosmile nosmile viatiredeveryday tiredeveryday
20:32
Reposted fromretro-girl retro-girl viaabeille abeille
20:30
1657 f869 390
Reposted fromsassenach sassenach vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl