Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:06
6900 ccf3 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
18:05
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
18:21
A może warto jeszcze raz podnieść się,co? Może nie od razu zawalczyć,może nie momentalnie otrząsnąć się czy udawać zwycięzcę.Najpierw po prostu wstań. Resztę zrozumiesz sam..
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viafoodforsoul foodforsoul
18:20
Reposted fromshakeme shakeme
21:04
7669 32b8 390
19:47
6542 d912 390
19:46
3152 e789 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viachoppedheidi choppedheidi
19:47
Reposted fromshakeme shakeme
09:27
3901 1645 390
Reposted frompesy pesy viafoodforsoul foodforsoul
09:23
5016 bd0c 390
Reposted frompiehus piehus viadoubleespresso doubleespresso
09:21
2627 adcd 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viainerte inerte
15:31
15:30
15:30
7521 45d2 390
Reposted fromolalaa olalaa vianables nables
15:25
Reposted fromshakeme shakeme
11:59
Czy zauważyliście ? Minął 2014 2015 2016 jakby go w ogóle nie było 2017 2018 I nastał 2019. Teraz jest teraz. Ale jakoś inaczej. Coś się zmieniło. Coś nas zostawiło. Odeszło. Gdzie te wszystkie lata, pędzą jak szalone.. ? Mrugają ukradkiem, znikają.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viadoubleespresso doubleespresso
18:18
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viainerte inerte
18:16
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaheroes heroes
11:20
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viaviajero viajero
14:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl