Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
09:25
09:25
09:24
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viafoodforsoul foodforsoul
09:20
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viaMerrry98 Merrry98
09:19
6194 e389 390

foxeia:

Belen Hostalet

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaMerrry98 Merrry98
21:40
7969 81bd 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viathenewyork thenewyork
07:33
15:05
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaMerrry98 Merrry98
15:05
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaMerrry98 Merrry98
21:02
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viawarkocz warkocz
20:57
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viagingerowaa gingerowaa
20:57
7335 88e5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagingerowaa gingerowaa
20:57
17:21
4819 bc3b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaheroes heroes
19:10
4213 a24f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianables nables
16:39
5005 e728 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianables nables
16:38
Reposted fromoll oll viaK8 K8
15:48
15:47
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viaMerrry98 Merrry98
15:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl