Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
15:32
3792 20c0 390
Reposted fromsoftboi softboi viafoodforsoul foodforsoul
04:35
0291 6356 390
Reposted fromverronique verronique viainerte inerte
16:54
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendlessmemories endlessmemories
07:26
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainerte inerte
18:33
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viainerte inerte
10:14
7034 3e5a 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainerte inerte
18:42

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

18:42
Pudłujesz 100% strzałów, jeśli w ogóle ich nie wykonujesz.
— Wayne Gretzky
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viafoodforsoul foodforsoul
07:55
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
11:51
Reposted fromsalami salami viainerte inerte
11:07
9612 f4f9 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viainerte inerte
11:03
7082 8531 390
Reposted frompiehus piehus vialeksandra leksandra
11:54
8674 c159 390

co roku ta sama dieta 
06:32
7832 2c4a 390
Reposted fromnyaako nyaako viaviajero viajero
22:16
8076 9609 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadoubleespresso doubleespresso
17:19
1605 c2c4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
17:40
2518 5f15 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viashakeme shakeme
18:06
0734 8ae2 390
Reposted fromdelain delain viaMerrry98 Merrry98
18:05
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMerrry98 Merrry98
15:49
2248 fac7 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viainerte inerte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl