Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:36
15:11
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viakingavonschabert kingavonschabert
Sponsored post
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
16:09
Mam w sobie dużo szacunku do trudnych sytuacji w jakich znajdują się inni. Nie widzę demonów z jakimi inni się mierzą, ale wiem, że je mają. Rozumiem, że można być złamanym i czuć się tak bezsilnym, że wyjście do sklepu po mleko jest wyzwaniem. Nie mierzę wszystkich jedną miarą, bo mam świadomość, że ja, Ty i każda inna osoba, jesteśmy w innych punktach. Zarówno na osi czasu, jak i na osi możliwości oraz osiągnięć.
— Volant
Reposted fromlovvie lovvie viakingavonschabert kingavonschabert
16:09
8188 7d15 390
17:47
4867 03a9 390
Reposted fromwwannie wwannie viatake-care take-care
17:44
Jutro będzie nowy, długi dzień. Twój własny, od początku do końca. To przecież bardzo przyjemna myśl.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted frommaybeyou maybeyou viabe-yourself be-yourself
09:55
0624 8a91 390
Reposted frommakle makle viainspirations inspirations
09:29
09:16
3440 0476 390
Reposted frommalice malice viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
16:07
2012 98ad 390
Reposted fromipo ipo viaankaottak94 ankaottak94
16:53
9590 a450 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viadotty dotty
16:53
20:41
1025 b8ba 390
Reposted fromslodziak slodziak viadoubleespresso doubleespresso
20:41
1181 37fa 390
20:41
20:40
20:23
4057 5774 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaankaottak94 ankaottak94
20:23
Reposted fromshakeme shakeme viaankaottak94 ankaottak94
06:52
5095 aaab 390
Reposted frommystery-of-love mystery-of-love viaMySoupx3 MySoupx3
06:52
Reposted fromlifeless lifeless viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...